Disclaimer Slager Beert (slagerbeert.nl)

Aanmaakdatum: 21 maart 2020
Laatste bewerking: 24 maart 2023

Als rechtspersoon ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50938924, hierna te noemen Slagerij B. Karssen (met als handelsnaam Slager Beert), verleent u hierbij toegang tot slagerbeert.nl (“de website”). Slagerbeert.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarvan mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Slagerbeert.nl spant zich in om de inhoud van deze website zo geregeld mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van slagerbeert.nl. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met slagerbeert.nl. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan slagerbeert.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van het intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij slagerbeert.nl. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van slagerbeert.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Wij zullen deze disclaimer af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer we onze website aanpassen of onze voorwaarden wijzigen. U kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op via info@slagerbeert.nl.